Tầng 5 Nhà D, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ
Địa chỉ: Số 43, Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84974607218
Fax: +842437100258
Email: contact@nci.vn
Website: nci.vn