Bệnh viện K cơ sở Phan Chu Trinh
Địa chỉ: Số 9A-9B Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại hotline: 090 459 2017
Fax: +842437100258
Email: contact@nci.vn
Website: http://benhvienk.vn/ ; http://nci.vn